سرفصل مقالات

مهندسی قدرت

مهندسی قدرت

در مهندسی برق قدرت بر تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استوار است، که این خود شامل ترانسفورمانیتورها، ژنراتورها، موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیک قدرت است.

ادامه مطلب
مهندسی الکترونیک

مهندسی الکترونیک

الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در خلاء در مواد رسانا و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد.با توجه به این تعریف مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدار فعالیت می کند.

ادامه مطلب
مهندسی مخابرات

مهندسی مخابرات

مخابرات گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و ددریافت اطلاعات از روش های موجی و مخابراتی فعالیت می کند. گرایش مخابرات با ارئه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد.

ادامه مطلب
مهندسی کنترل

مهندسی کنترل

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم میتوانیم بگوییم که هدف این علم کنترل متغیرهای اساسی سیستم (که متغیرهای خروجی می تواند تنها بخشی از این متغیر ها باشد) بر مبنای برخی ملاکها میتواند شامل سرعت، زمان، مصرف سوخت و ... باشد.

ادامه مطلب